جاذبه های مذهبی مشهد

جاذبه های مذهبی مشهد

جاذبه های مذهبی مشهد فراوان هستند. زائر رضوی در این مقاله قصد دارد چندین مورد را معرفی کند.

  • حرم مطهر رضوی

بدون شک اصلی ترین و مهم ترین جاذبه های مذهبی مشهد حرم مطهر امام رضا (ع) می باشد.

ساخت اولین گنبد بر روی حرم مطهر در زمان حکومت سلطان سنجر سلجوقی بوده است.در زمان صفویان که مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی انتخاب شده بود بر شکوه و عظمت حرم افزوده شد.شاه تهماسب، شاه عباس و شاه سلیمان صفوی از جمله پادشاهان تاثیرگذار در بازسازی و طلاکاری حرم بودند.صحن آزادی نیز در دوره قاجاریه ساخته شد.

در دوران پهلوی هم رسیدگی هایی به حرم می شد اما بخش اعظم ساخت و ساز ها و رسیدگی ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

اکنون پس از پیشرفت چشم گیر شهر مشهد حرم مطهر در مرکز این شهر قرار دارد.

emam reza

 

  • آرامگاه پیر پالاندوز

شیخ محمد عارف عباسی معروف به پیرپالان دوز در این مقبره مدفون است.

این مقبره در دوران صفویه ساخته شده است.

ایشان با وجود مقامات عرفانی و ادبی بالا شغل پالان دوزی را انجام می داده و دلیل لقب پیر پالان دوز به ایشان هم همین بوده است.

اکنون مقبره ایشان در شمال شرقی حرم مطهر در خیابان نواب صفوی قرار دارد.

 

پیرپالان دوز

  • آرامگاه خواجه ربیع

خواجه ربیع بن خثیم از اصحاب پیامبر اکرم (ص) در این مکان دفن می باشد.

این آرامگاه در دوران صفویه توسط شاه عباس صفوی به توصیه شیخ بهایی ساخته شد.

امروزه خواجه ربیع در شمال شهر مشهد قرار گرفته است و یکی از قبرستان های مهم مشهد به حساب می آید.

خواجه ربیع

 

  • آرامگاه خواجه اباصلت هروی

اباصلت هروی یکی از اصحاب خاص امام رضا (ع) بوده است.ایشان از دانشمندان و راویان معروف زمان خود بوده اند.وی با آمدن امام رضا (ع) به همراه ایشان به خراسان آمد و پس از شهادت آن حضرت راوی صریح چگونگی شهادت به دست مامون عباسی بود.کتاب وفاه الرضا نوشته ایشان در همین زمینه بوده است.

اکنون آرامگاه ایشان در 5 کیلومتری شهر مشهد در جاده فریمان قرار گرفته است.

 

خواجه اباصلت

 

  • آرامگاه خواجه مراد

در سه کیلومتری آرامگاه خواجه اباصلت آرامگاه خواجه مراد قرار دارد.

ابوحبیب هرثمه معروف به خواجه مراد که یکی از اصحاب خاص امام رضا (ع) بوده است در این مکان دفن شده است.برخی از منابع تاریخ اسلام نوشته اند که خواجه مراد از سرداران مامون عباسی بوده است که امام رضا (ع) را تا توس همراهی کرده است.وی پس از شهادت امام اقدام به افشاگری علیه مامون کرده است و سرانجام به دست مامون به شهادت رسیده است.

خواجه مراد

البته که جاذبه های مذهبی مشهد به این چند مورد ختم نمی شوند. در مقالات بعدی دیگر جاذبه های مذهبی مشهد را نیز معرفی می کنیم.

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.