جاذبه های مذهبی مشهد

جاذبه های مذهبی مشهد

جاذبه های مذهبی مشهد فراوان هستند. زائر رضوی در این مقاله قصد دارد چندین مورد را معرفی کند. حرم مطهر رضوی بدون شک اصلی ترین و مهم ترین جاذبه های مذهبی مشهد حرم مطهر امام رضا (ع) می باشد. ساخت اولین گنبد بر روی حرم مطهر در زمان حکومت سلطان سنجر سلجوقی بوده است.در زمان صفویان [...]

ادامه مطلب