حسینیه های مشهد

حسینیه های مشهد با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از گروه ها و هیات های مشرف شده به پابوس امام رضا(ع) می باشند. زائر رضوی با توجه به احساس نیازی که در این زمینه مشاهده می شد اقدام به جمع آوری حسینیه های مشهد نموده است. حسینیه های نزدیک حرم و ارزان مشهد که در [...]

ادامه مطلب