حسینیه های مشهد

حسینه های نزدیک حرم

به دلیل ظرفیت بالای سالن حسینیه ها، رزرو برای گروه های بیشتر از 30 نفر ( اردوهای بسیج، مساجد، دانشجویی، دانش آموزی و … ) انجام می شود. 

حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

برای هر شب

رزرو ندارد

حسنیه الزهرا(س)

برای هر شب

120 هزار تومان

حسینیه بیت الجواد (ع)

برای هر شب

100 هزار تومان

حسینیه ارزان نزدیک حرم کاخکی ها

برای هر شب

65 هزار تومان

سجادیه هرندی ها

برای هر شب

65 هزار تومان

حسینیه ابوالفضلی مشهد

برای هر شب

70 هزار تومان

حسینیه نزدیک حرم انصار

برای هر شب

رزرو ندارد

حسینیه موسی ابن جعفر (ع)

برای هر شب

110 هزار تومان

خانهحسینیهمنو غذاییتماس با ما

با سلام و احترام؛

 

با توجه به ظرفیت بالای حسینیه ها پذیرش فقط برای کاروان های بالای 35 نفر صورت می پذیرد.

 

* پذیریش سوئیتی نداریم.