عالی 9.2

حسینیه محبان الزهرا(س)

حسینیه محبان با فاصله زمانی دو الی سه دقیقه تا حرم در 5 طبقه مجزا آماده پذیرایی از کاروان ها و خانواده های محترم می باشد.

23,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه ارزان نزدیک حرم کاخکی ها

اگر به دنبال حسینیه ارزان نزدیک حرم هستید ما حسینیه کاخکی ها را به شما پیشنهاد می کنیم.حسینیه کاخکی ها با ظرفیت 100 نفر با یک دقیقه فاصله از حرم

23,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه ابوالفضلی ها

حسینیه ابوالفضلی های ارسک در خیابان امام رضا(ع) با دوطبقه حسینیه و دوطبقه سوئیت با فاصله زمانی 10 دقیقه پیاده تا حرم مطهر

23,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه نزدیک حرم فردوسی ها

حسینیه نزدیک حرم فردوسی ها در دو طبقه در مجموع با ظرفیت 100 نفر با یک دقیقه فاصله ازصحن جامع رضوی حرم مطهر حسینیه ای مناسب برای اسکان.

30,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

سجادیه هرندی ها

سجادیه هرندی ها دارای دو طبقه حسینیه با ظرفیت مجموع 300 نفر می باشد.این مجموعه در فاصله زمانی 12 دقیقه پیاده تا حرم مطهر رضوی قرار دارد.

18,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه بیت الجواد (ع)

حسینیه بیت الجواد(ع) در چهار طبقه شامل سه حسینیه با ظرفیت های200، 60 و30 نفره و11 سوئیت آپارتمان با ظرفیت های 2 الی 6 تخته با امکانات کامل رفاهی است .

25,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه نزدیک حرم انصار

مجموعه انصار شامل یک طبقه حسینیه با ظرفیت 100 نفر سه طبقه سوئیت آپارتمان با ظرفیت 120 نفر با فاصله زمانی 4 دقیقه از حرم مطهر رضوی می باشد.

17,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه الزهرا(س)

حسینیه الزهرا(س) شامل دو طبقه حسینیه با ظرفیت های 200 و 100 نفره واقع در امام رضا(ع) 10 در دو طبقه مجزا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد.

25,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه نزدیک حرم سادات رضوی

حسینیه نزدیک حرم سادات رضوی شامل سه طبقه حسینیه با مجموع ظرفیت  400 نفر و با فاصله زمانی یک دقیقه تا درب شیرازی حرم مطهر رضوی می باشد.

30,000 *به ازای هر فرد

جزئیات

حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) در سه طبقه مجزا شامل دو طبقه حسینیه با ظرفیت هر طبقه 42 تخت و یک طبقه شامل 7 اتاق با مجموع ظرفیت 44 تخت آماده خدمت می باشد.

35,000 *به ازای هر فرد

جزئیات